J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Par skoluAktivitātesFotogalerijaBibliotēkaAvīzeSkolas dokumentiSkolēniemVecākiemStundu sarakstsE-žurnālsPL

AUDZINĀŠANAS DARBA VIRZIENI 2022.-2025.M.G.

Audzināšanas darba virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē 2022./2023. mācību gadā

Vecāka veidlapas iesniegšanai 1. klasē ierodoties klātienē.

Vecāka veidlapas iesniegšanai 1. klasē ar elektronisko parakstu.

Kārtība attālinātā mācību procesa organizācijai

Pedagogu konsultāciju grafiks

Mācību procesa īstenošanas kārtība COVID-19 izplatības laikā

Iekšējās kārtības noteikumi

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Mācību procesa īstenošanas kārtība COVID-19 izplatības laikā

Vispārējās vidējās izglītības programmās stundu plāns (31016011)

Bezmaksas braukšanas iesnieguma blanka.

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikums.

Iesniegumu veidlapas 10. klasē uzņemšanu 2021./2022. mācību gadā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. klasēs 2021./2022. mācību gadā

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmās stundu plāns (21011121)

DPIP nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem.

Specialas pamatizglltibas mazakumtautibu programmas stundu plāns (21015321)

Pamatizglītības mazākumtautību programmas stundu plāns (21011121)

Noderīga informācija par digitālo drošību

Skolēnu un pedagogu apbalvošanas ar medaļām kārtība

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas darba kārtības noteikumi

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Audzināšanas darba programma

Ētikas kodekss

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Individuālais izglītības plāns

Nejauša fotogrāfija

Pēdējas fotogrāfijas